Akupunktur

T.C.M. – TRADITIONELL KINESISK MEDICIN
Akupunktur är en av behandlingsformerna inom traditionell kinesisk medicin och har använts i tusentals år i Kina.

Traditionell kinesisk medicin beskriver ett nätverk av så kallade meridianer som genomströmmas av livsenergi. Qi. Är man frisk flyter Qi harmoniskt, men vid sjukdom uppstår blockering eller oregelbundenhet i flödet.

Utefter meridianerna ligger akupunkturpunkter. Genom att stimulera dessa med nålar återskapas balans och patienten befrias från sjukdom. Det är en effektiv metod för sjukdomsbehandling och har under senare år fått uppmärksamhet i hela världen.

ENLIGT VÄSTERLÄNDSK MEDICIN
Västerländsk forskning har inriktats i första hand på nervsystemet, och mycket tyder också på att detta spelar en stor, men alls inte avgörande roll. Forskning har visat att akupunktur verkar via hormon-, nerv-, och cirkulationssysten. Stimulans med nålar frigör kemiska transmittorsubstanser. Budskap når hjärnan via nervsystemets elektrokemiska kommunikation. Olika nivåer i centrala nervsystemet samverkar troligen i att skapa akupunkturens läkande kraft.