Välkommen

Jag heter José Palma och har över 40 års yrkesverksamhet som akupunktör och är auktoriserad komplementär och alternativmedicinare. Jag har även en yrkesverksamhet inom Biomagnetism-medicus.